12 Green ROSTER

 

Stela Cochrane

Lola Folk

Kendall Givas

Makena Johnson

Kylie Johnstone

Annika Layton

Emma McDermott

Avery McGovern

Sydney Moseley

Cameryn Stewart

Cassie Thawley 

Zoe Witt

coaches